Конкурс на заміщення посади директора КККЕіП імені М.П. Сая — Спілка споживчих товариств Кіровоградської області

Конкурс на заміщення посади директора КККЕіП імені М.П. Сая

Кіровоградська обласна спілка споживчих товариств оголошує конкурс на заміщення посади директора Кіровоградського кооперативного коледжу економіки та права імені М.П.Сая.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менш як десять років.

Строк подання документів претендентами – до 10 січня 2017 року.

Документинадсилати на адресу: 25006, м. Кропивницький, вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок 13, Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П.Сая.

Телефон для довідок: 22-67-82, E-mail: say@host.kr.ua

Дата проведення виборів: 25 січня 2017 року.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву на участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3×4 см, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання (за наявності), довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656), довідку про наявність або відсутність судимості, витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Scroll To Top